Νέα εγκατάσταση συστήματος οξυγόνωσης στην Ηγουμενίτσα

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και λειτουργία ενός ακόμη συστήματος οξυγόνωσης σε ιχθυογεννητικό σταθμό προπάχυνσης μεγάλης εταιρίας του χώρου στην περιοχή της Σαγιάδας στην Ηγουμενίτσα.

Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος είναι:
Η επιτήρηση των δεξαμενών
Ο έλεγχος της ποσότητας του οξυγόνου
Η ασφάλεια έναντι δυσλειτουργιών

Το σύστημα επιτυγχάνει:
Οικονομία στο οξυγόνο
Μεγαλύτερη παραγωγικότητα λόγω αύξησης της ποσότητας των ιχθυδίων ανά δεξαμενή
Καλύτερη ποιότητα περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των ιχθυδίων

Περισσότερα από 15 τέτοια συστήματα λειτουργούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μετά την πρώτη εγκατάσταση που πραγματοποιήθηκε το 2008 από τη Thema Automation, επιτυγχάνοντας αυξημένη αποδοτικότητα στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς.

[slideshow_deploy id=’1577′]