Αυτόματος Ελεγκτής Κιβωτίων

Αυτόματος Ελεγκτής κιβωτίων επάνω στη γραμμή παραγωγής
Δυνατότητα ζύγισης έως και 50kg
Ακρίβεια 1% της πλήρους κλίμακας
High end ελεγκτής PLC

Οθόνη αφής
Επικοινωνία Modbus και / ή Profinet
Επιλογή συναγερμού και / ή απορρίψεων
Πλήρης δυνατότητα αναφοράς
Επιλογή ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα (Barcode)