ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η Thema Automation ιδρύθηκε το 1998 από τον ηλεκτρονικό μηχανικό Θεόδωρο Νικ. Μαυρομμάτη, για να καλύψει τις ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας σε ολοκληρωμένες λύσεις αυτοματισμού και συστήματα ελέγχου με κεντρικά συστήματα SCADA (Έλεγχος Εποπτείας και Απόκτηση Δεδομένων).

Με μηχανικούς και συνεργάτες με εμπειρία και γνώση στον τομέα, η εταιρεία έχει προσφέρει λύσεις αυτοματοποίησης σε πολλές βιομηχανίες. Λύσεις που είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτές για οποιεσδήποτε επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την σωστή λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Με την είσοδο του Νικολάου Μαυρομμάτη (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) και Δημητρίου Μαυρομμάτη (Μηχανικός Λογισμικού) από το 2014 η εταιρεία συνεχίζει αξιοποιώντας και ενσωματώνοντας τις νέες τεχνολογίες στα προϊόντα μας.

Πλέον είμαστε αφιερωμένοι στο να δίνουμε εφικτές λύσεις στη βιομηχανία της ιχθυοκαλλιέργειας, από τη αλίευση μέχρι την επεξεργασία και τη συσκευασία.