Ταϊστικό Σκάφος

• Μήκος 9,9 μ
• Χωρητικότητα μέχρι 14 τόνους συνολικά
• Εξοπλισμένο με 2 ή 4 σιλό
• Εσωτερικός ή Εξωλέμβιος κινητήρας diesel
• Συμπεριλαμβάνεται ηλεκτρογεννήτρια
• Πλήρης ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός έλεγχος.
• CE και πιστοποιητικά Marine