Έλεγχος βιομηχανικών ψυγείων

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ – ΘΑΛΑΜΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΑΛΑΜΩΝSCADA Αλλαντοποιείας

 • Θερμοκρασία χώρου
 • Θερμοκρασία στοιχείου(ων)
 • Υγρασία χώρου
 • Ελεγχος μαγνητικής
 • Ελεγος αντιστασεων απόψυξης
 • Ελεγχος αεροψυκτήρων
 • Γραφική καί αριθμητική απεικόνιση
 • Χειροκίνητη και αυτόματη απόψυξη
 • Ελεγχος πόρτας,θερμικων,Alarm
 • Alarm υπέρβασης θερμοκρασίας,υγρασίας
 • Διόρθωση ενδειξηςΓραφική παράσταση θερμοκρασιών
 • Γραφικές απεικονίσεις εισόδων-εξόδων
 • Καταγραφές θερμοκρασίας-υγρασίας
 • Δημιουργία ιστορικών αρχείων
 • Δυνατότητα Remote Control,σύνδεσης Modem

 

B. EΛΕΓΧΟΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 • Δυνατότητα σύνδεσης 1-.. συμπιεστών μέ 1-3 Capacity
 • Ελεγχος Χαμηλης & Υψηλης πίεσης Δικτύου
 • Ελεγχος Χαμηλής & Υψηλής πίεσης συμπιεστών (Ελαιοστάτης)SCADA Super Market
 • Γραφική καί αριθμητική απεικόνιση πιέσεων
 • Ελέγχος ανεμιστήρων (CONDESER)
 • Ελεγχος αντλίας νερού
 • Κυκλική ή απλή λειτουργία συμπιεστών
 • Δυνατότητα ορισμού χρονο-ζωνών λειτουργίας συμπιεστών
 • Ασφαλιστικές διατάξεις ΟΝ-ΟFF συμπιεστών
 • Οπτικές γραφικές απεικονίσεις εισόδων – εξόδων
 • Καταγραφές θερμοκρασίας-υγρασίας & πίεσης
 • Δημιουργία ιστορικών αρχείων
 • Δυνατότητα Remote Control,σύνδεσης Modem