Αυτόματη οξυγόνωση σε σταθμούς προπάχυνσης

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ Ο2

Γενική κάτοψη ιχθυογεννητικού σταθμούΤο σύστημα αποτελείται απο ένα γενικό πίνακα με όλα τα εξαρτήματα μετρήσεων και ελέγχου. Ο κεντρικός έλεγχος γίνεται απο βιομηχανικό PLC, με οθόνη ενδείξεων και χειρισμού. Το PLC μπορεί να συνδεθεί με Η/Υ όπου υπάρχει γραφικό – μιμικό διάγραμμα της εγκατάστασης με τίς δυνατότητες όπως περιγράφονται παρακάτω:

Τα αισθητήρια Ο2 καταλήγουν στην κάρτα αναλογικών εισόδων του PLC, με σήμα 4-20mA, για λόγους ακρίβειας και ασφάλειας των μετρήσεων απο εξωτερικές παρεμβολές. Ανάλογα με τα όρια που θέτει ο χειριστής μέσω της οθόνης ή του Η/Υ ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες αντλίες και ηλεκτροβαλβίδες. Η καλή λειτουργία των αντλιών θα ελέγχεται μέσω θερμομαγνητικών διακοπτών. Για κάθε δεξαμενή μπορουν να θέτονται περισσότερα του ενός όρια καθώς και όρια Alarm.
Αντλίες νερού
Στήν οθόνη του πίνακα αναγράφονται οι ενδείξεις των μετρήσεων και με κατάλληλα πλήκτρα τοποθετούνται τα όρια λειτουργίας και οι αλλές παράμετροι ανα δεξαμενή.

Για τις περιπτώσεις Alarm, είτε απο θερμικό, είτε απο Ο2 εντος της δεξαμενής εκτός ορίων ενεργοποιείται οπτικός και ηχητικός συναγερμός (φάρος και σειρήνα).

Προαιρετικά μπορούν να μετρούνται και άλλα κρίσιμα για την εφαρμογή μεγέθη (π.χ θερμοκρασία, ροή Ο2, νερου, κλπ), με την προσθήκη κατάλληλων κατα περίπτωση εξαρτημάτων.Δεξαμενή ιχθυογεννητικού σταθμού

Τα υλικά που έχουν επιλεχθεί είναι βιομηχανικού τύπου, και η λειτουργία τους βασίζεται στα διεθνώς αναγνωρισμένα standards της Ε.Ε. Διαθέτουν CE mark και ISO standard.

Γενικά

Το σύστημα αποτελείται απο PLC OMRON , τις μονάδες εισόδων και εξόδων τροφοδοτικά και παρελκόμενα. Το σύστημα είναι επεκτάσιμο και μεγαλώνει ανάλογα με τίς ανάγκες σας, μπορεί να τροποποιηθεί είτε με επεμβαση απο μακριά μεσω τηλεφωνικής γραμμής και modem, είτε επι τόπου.
Πίνακας PLC
Το σύστημα υποστηρίζεται με Software που παρέχει πλήρη έποπτικό έλεγχο με γραφική και δυναμική απεικόνιση της εγκατάστασης σε πραγματικό χρόνο.

Σύντομη Περιγραφή Εποπτικού Προγράμματος SCADA CX-Supervisor

• Καταγραφές όλων των απαραίτητων σημείων όπως Ο2, θερμοκρασία, ροή, πιέση, ωρων λειτουργίας.

• Αυτόνομο σύστημα πού λειτουργεί ανεξάρτητα απο Η/Υ.

• Ενδείξεις και ρυθμίσεις σε τοπική οθόνη.Δεξαμενή και αισθητήρας μέτρησης διαλελυμένου οξυγόνου

• Αμεση αναγνώριση και εντοπισμό σημείων που παρουσιάζουν πρόβλημα η καταστροφή.

• Εγκαιρη προειδοποίηση δυσλειτουργιών και βλαβων.

• Επέκταση και σε άλλα κρίσιμα σημεία της Η/Μ εγκατάστασης με χαμηλό κόστος, για πρόληψη βλαβών και έγκαιρη προειδοποίηση.

• Ενεργοποίηση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης υπευθύνων σε περίπτωση υπέρβασης θερμοκρασίας, βλαβών κ.α.

• Πλήρη χρήση σημείων Alarm με τοπική και άλλη ένδειξη.Ηλεκτροβαλβίδες παροχής οξυγόνου

• Αυτοέλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος.

• Παραλαβή στοιχείων καταγραφών σε γραφικό η περιβάλλον κειμένου.

• Δυνατότητα αυτόματης ενημερωσης βάσης δεδομένων.

• Πρόσβαση στα στοιχεία μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα με user name & password.
Πίνακες αυτοματισμού αυτόματης οξυγόνωσης
• Πρόσβαση στα στοιχεία απο άλλα σημεία με χρήση τηλεφωνικής γραμμής.

• Εποπτική εικόνα της εγκατάστασης στήν οθόνη με χρήση Μιμικων διαγραμμάτων.

• Συγκριτικά και αποδεικτικά στοιχεία για τις μεταβολές των μετρήσεων σε συνδυασμό με άλλες παραμέτρους.

• Παραμετρική διόρθωση όλων των κρισίμων δεδομένων.

Στο μιμικό διάγραμμα στον Η/Υ εμφανίζονται οι χώροι μέτρησης σε κάτοψη, οι τιμές μετρησης, τα σημεία Alarm, διάφορες επι πλέον πληροφορίες που θα προδιαγράψετε. Με κατάλληλους χειρισμούς και κουμπιά στην οθόνη θα εμφανίζονται οι καταγραφές των σημείων κλπ.